பதிவிறக்கம்
Skip
சமீபத்தியப் பதிப்பு 2.52
உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

Skip புதிய பதிப்பு2.52

Skip
பதிவிறக்கம்
மதிப்பீடு செய்க

மென்பொருள் விமர்சனம்

Skip - பதிவிறக்கம் செய்க Skip, பதிப்பு 2.52

தற்சமயம் எங்களிடம் Skip, பதிப்பு 2.52 மென்பொருளுக்கான விமர்சனம் இல்லை, நீங்கள் இதற்கு விமர்சனம் அளிக்க விரும்பினால், எங்களுக்கு அனுப்பவும், அதை நாங்கள் மகிழ்வுடம் பிரசுரம் செய்வோம்.

GUI or console mode interactive or script driven SCSI/ATAPI device exerciser. User can send individual commands to an ATAPI or SCSI DVD CD Disk or tape device, read sectors, write sectors, change mode pages, etc. Completely programmable.

பதிவிறக்கம்


திரைக்காட்சி

Skip திரைக்காட்சி

மாற்று மென்பொருட்களின் ஒப்பீடு:

Skip மென்பொருளுக்கு மாற்று – மென்பொருள் ஒப்பீட்டு வரைவு

Pen Drive Data Recovery
Pen Drive Data Recovery
Actual Booster
Actual Booster
Vista Services Optimizer
Vista Services Optimizer
CursorUS
CursorUS
விளக்கம்  இழந்து போன பேனா நினைவு வட்டு கோப்புகளை மீட்டெடுங்கள். உங்கள் பயன்பாடுகளில் துடிப்பு வேகத்தை முடுக்கி, விண்டோஸின் செயல்திறனை அதிகரித்துக் கொள்ளுங்கள். விண்டோஸிற்கான மென்பொருள் / வன்பொருள் திருத்தி மற்றும் செம்மையாக்கி. விண்டோஸில் இல்லாத சுட்டித்தொடுவியின் திறன்களின் பயன்களைப் பெறுங்கள்.
மதிப்பீடு
பதிவிறக்கங்கள் 11 1 5 1
விலை $ 39 $ 0 $ 0 $ 0
கோப்பின் அளவு 3.66 MB 0.09 MB 0.74 MB 0.07 MB
Download
Download
Download
Download


Skip மென்பொருளைப் பதிவிறக்கம் செய்த பயனாளிகள், இந்த மென்பொருள்களையும் பதிவிறக்கம் செய்தார்கள்

உங்களுக்கு Skip போன்ற மற்ற பயனாளிகள் விரும்பிய மென்பொருட்களை பரிந்துரைப்பதில் மகிழ்கிறோம். Skip மென்பொருளுக்கு ஒத்த மென்பொருட்கள்:

பதிவிறக்கம் செய்க Timed SMS Scheduler, பதிப்பு 1.0
Timed SMS Scheduler பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
இந்த பயன்பாட்டினைக் கொண்டு சக்தி வாய்ந்த எச்சரிக்கை ஒலிகளை உருவாக்கி நிர்வகியுங்கள்.
பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
பதிவிறக்கம் செய்க 2012 Countdown, பதிப்பு 1.0
2012 Countdown பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
சாளர இயங்குதளத்தில் சில இனிய எண்ணிமக் கடிகாரங்களை அமைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
CLOX 2000 பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு

விளைபொருள் விவரங்கள்

மதிப்பீடு: 10 (Users1)
இறுதியாக மதிப்பீடு செய்த தேதி:
உரிமம்: இலவசம்
கோப்பின் அளவு: 1.60 MB
பதிப்பெண்: 2.52
கடைசியாகப் புதுப்பித்தது: 26/3/2009
ஆதரிக்கப்படும் இயங்குதளங்கள் சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் என் டி, சாளர இயங்குதளம் 98
மொழிகள் ஆங்கிலம்
b>படைப்பாளி: Bowman Data
பதிவிறக்க எண்ணிக்கை (தமிழ்): 0
பதிவிறக்க எண்ணிக்கை (உலகளவில்): 102


படைப்பாளி தகவல்கள்

படைப்பாளி பெயர்: : Bowman Data
Bowman Data நிறுவனத்தின் மென்பொருள் எண்ணிக்கை : 1

பிரபல மென்பொருட்கள்:
1. Skip
1 அனைத்து மென்பொருட்களையும் காண்க